Tussentijdse toets

De TTT in het kort

De tussentijdse toets (TTT) is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het praktijkexamen; het kan je helpen om eventuele nervositeit weg te nemen. Een examinator van het CBR beoordeelt je rijvaardigheid. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen. Je instructeur rijdt mee.

De TTT duurt even lang als een rijexamen. Na afloop van de toets krijg je een advies over de examenonderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden. 

 

Om vrijstelling te verdienen

Omkeren, parkeren of stoppen. Het zijn voorbeelden van ‘bijzondere manoeuvres’ en ze vormen een onderdeel van het praktijkexamen.

Tijdens de TTT komt het onderdeel manoeuvres ook aan de orde. Doe je dit goed, dan krijg je vrijstelling voor dit onderdeel. En hoef je op je eerstvolgend praktijkexamen geen manoeuvres meer te doen. Als andere onderdelen van de TTT niet vlekkeloos verlopen is dat geen ramp; je vrijstelling blijft staan!

 

Wanneer doe je de TTT

In overleg met jou plannen we samen de datum en het tijdstip van de toets. Het mag duidelijk zijn dat een toets niet zinvol is als je net bent begonnen met je rijopleiding. Het CBR adviseert om de toets af te leggen als je ongeveer tweederde tot driekwart van de rijopleiding achter de rug hebt.

Let op! Om een TTT te kunnen afleggen, dien je wel het theorie-examen voldoende te hebben afgelegd.

 

Adviesformulier

Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Hierop staan dezelfde onderdelen als op het uitslagformulier van het praktijkexamen. Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit. Aan de hand van dit formulier zie je precies waaraan je nog moet werken. Samen met je instructeur kun je dan gericht je rijopleiding afronden.

 

Neem het mee!

Zorg dat je het adviesformulier bij je hebt als je praktijkexamen doet. Dit is  belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres. Daarnaast kan het adviesformulier voor de examinator de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

 

De praktijk wijst uit dat een tussentijdse toets je kans op slagen aanmerkelijk vergroot. Doen dus!

 

Bron: CBR.nl