Wat is 2toDrive?

2toDrive is een experiment waarbij je onder begeleiding van een coach rijervaring opdoet. Jongeren en beginnende bestuurders zijn door minder rijervaring vaker betrokken bij ongelukken dan ervaren bestuurders. 2toDrive zorgt ervoor dat je gedurende een langere periode onder relatief veilige omstandigheden rijervaring kunt opdoen.

Uit onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt dat bij 20% van alle ernstige ongevallen, jongeren betrokken zijn. Terwijl de groep beginnende bestuurders maar een klein deel uitmaakt van alle weggebruikers. De SWOV heeft berekend dat wanneer 2toDrive in Nederland wordt ingevoerd dat dit kan leiden tot 16 verkeersdoden minder op jaarbasis. Bovendien heeft het in Duitsland geleid tot minder boetes en ongevallen onder jongeren.

 

Waar moet een coach/begeleider aan voldoen?

De coach:

 • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
 • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
 • mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;
 • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
 • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

De proef met begeleid rijden gaat zes jaar duren. Deze periode is volgens de minister nodig om de effecten van begeleid rijden op de verkeersveiligheid goed in kaart te kunnen brengen. Voor de proef met begeleid rijden moeten nog wel wijzigingen worden aangebracht in de verkeerswetgeving.

 

De begeleiderspas

Je kunt via Het VBOC de begeleiderspas aanvragen. Gebruik daarvoor dit formulier. Deelnemers aan 2toDrive wordt aangeraden om zo snel mogelijk een begeleiderspas aan te vragen. Zonder deze pas kan immers geen rijbewijs worden aangevraagd bij het gemeentehuis. Als het aanvraagformulier ingevuld, ondertekend en met kopieën van ID bewijzen van begeleider(s) en 2toDrive deelnemer wordt opgestuurd naar RDW, ontvangt men binnen 10 werkdagen antwoord. Een begeleiderspas kost € 35,-.

 

In het kort:

 • Tijdens de proef kunnen jongeren vanaf 16 jaar een theorie-examen afleggen.
 • Tijdens de proef kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar een rijopleiding volgen.
 • Jongeren die op of na 1 november 17 jaar worden, kunnen een praktijkexamen afleggen.
 • Als een jongere op de ingangsdatum al 17 jaar is, kan hij wel starten met rijlessen. Het praktijkexamen kan pas worden afgelegd als hij 18 jaar is geworden.